Kompetenceskema til teaterundervisning

DATS vil gerne medvirke til at sætte et større fokus på de forskellige realkompetencer, som børn og unge udvikler, når de spiller teater. Derfor har vi udviklet et nyt kompetenceskema til teaterundervisning.

Introduktion til kompetenceskemaetKompetenceskrema _web2

”Kompetenceskema til teaterundervisning” er et nyt arbejdsredskab til underviseren i teaterarbejdet med børn og unge. Kompetenceskemaet er nemt at gå til og fungerer som en tjekliste til at følge børn og unges kompetenceudvikling i et undervisningsforløb, og den kan samtidig bruges som rettesnor til at udvikle undervisningsforløb i henhold til styrker og svagheder på et teaterhold. Kompetenceskemaet giver et overblik over, hvor kompetencerne ligger både hos den enkelte elev og hos holdet som helhed.

Kompetenceskemaet er relevant for teaterundervisere, instruktører, pædagoger, skolelærer m.fl. og er udarbejdet til brug i undervisningsforløb med børn og unge i bred forstand. Da målgruppen er bred, er det op til den enkelte underviser at til- og fravælge punkter i skemaet i forhold til, hvad der er relevant for det enkelte hold. Man kan lægge sit fokus i skemaerne alt efter, om man f.eks. har et kreativt forløb med mindre børn eller et produktorienteret forløb med unge.

Skemaet kan også bruges som udgangspunkt for en personlig vurdering og udtalelse til eleven, som eleven kan bruge i sin videre færd uden for teaterrummet – f.eks. i forbindelse med ansøgninger til fritidsjobs eller uddannelse. Det er dog vigtigt at understrege, at observationsmaterialet er fortroligt og ikke skal bruges som direkte bedømmelser af eleverne løbende.

Login
Er du eller din scene medlem af DATS, kan du gratis få adgang til brug af kompetenceskemaet. Du skal blot sende en mail til dats@dats.dk. Du vil modtage et link til kompetenceskemaets hjemmeside, som giver dig adgang til anvendelsen af kompetenceskemaet.  Hvis du ikke er medlem, kræver det et medlemskab for at kunne modtage linket.

Lad os dele erfaringer
Med udfyldelse af kompetenceskemaerne giver det den enkelte underviser statistisk materiale over teaterholdets udvikling af egen praksis.

Samtidig er det et mål og ønske for DATS, at kompetenceskemaet skal være led i en større dataindsamling for at give teaterundervisere en portal til erfaringsdeling, men også for at skabe dokumentation for drama og teaters potentiale som fag. Portalen giver mulighed for erfaringsdeling kvantitativt som kvalitativt, således at portalen både består af statistikmateriale og også uddybende konkrete erfaringer.

Der er tale om en officiel vidensdeling, der vil foregå anonymt, og som varetages af DATS’ børn- og ungekonsulent Gitte Bech Ballesheim.

Har du spørgsmål
Har du spørgsmål i forbindelse med anvendelsen eller brugen af skemaet, så kan du kontakte DATS´s Børne- og Ungeteaterkonsulent Arne Johannsen på tlf. 61 67 75 24 eller arnejohannsen@gmail.com.

Rigtig god fornøjelse.              


DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst - Torpsgade 13 - Smidstrup - 7000 Fredericia - dats@dats.dk - Tlf. 74 65 11 03