Netværk for undervisere

Følgende Facebooksider er for dramalærer, teaterundervisere og teaterpædagoger

Drama Underviser Portal
Det er en åben facebook gruppe.
Gruppen er en netværks side og sparrings side for Amatør scenernes Drama/Teaterundervisere, hvor vi i hele landet kan dele erfaringer, inspiration og netværke

Teaterpædagogisk Netværk
Dette er en lukket facebook gruppe, hvor man kan anmode om at blive medlem.
Gruppen er et netværk af teaterpædagoger, der samlet arbejder for at udbrede kendskabet til vores arbejde med scenekunst og formidling.

Dramalærernes lege- og inspiratonsrum
Dette er en åben facebookgruppe.
Er du dramalærer, eller arbejder med drama på en eller anden måde, og trænger til at kunne mødes... til en uforpligtende aften i dramaets fantastiske univers med ligesindede, for at lege og holde ilden ved lige uden at det skal føre til en opsætning? Måske vi også kan dele viden og erfaring til vores daglige arbejde med teater? Velkommen i dette rum.

DATS Børn og Unge
Dette er en lukket facebook gruppe, hvor man kan anmode om at blive medlem.
Bliv opdateret om børn og unge området i DATS. Gruppen henvender sig til alle scener, grupper, foreninger, skoler, institutioner m.fl., der arbejder med børn/unge og teater.

DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst - Torpsgade 13 - Smidstrup - 7000 Fredericia - dats@dats.dk - Tlf. 74 65 11 03