Skolereform

Vil du vide mere om skolereformen og teater i undervisningen? Så læs med her.

DATS initiativer i forbindelse med skolereformen.

- Fælles landsdækkende undervisnings portal for Teaterundervisere
- Konsulentbistand i forbindelse med projektoplæg
- Idè portal på gode tværfaglige teaterprojekter (Kommer snart på hjemmesiden)
- Råd og vejledning i fundraising

Artikel: DATS og Skolereformen
Om et samarbejdsprojekt mellem fem skoler og Dansekapellet i København NV 2013.
v/ børne- og ungeteaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim


DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed - Torpsgade 13 - Smidstrup - 7000 Fredericia - dats@dats.dk - Tlf. 74 65 11 03