Beskrivelse af Pletskud konceptet

HISTORIE
Vi startede Pletskud festivalerne i 2012 og har altså 5 års erfaringer med dem.

Pletskud begyndte på Ingrid Jespersens Gymnasieskole og festivalen har siden gæstet Risskov Gymnasium i Århus, TeaterHuset i København, Den fri lærerskole i Ollerup, Egaa Gymnasium i Århus, Midtsjællands Gymnasium i Haslev, Statsgymnasiet i Århus, Oure Efterskole og Gymnasium på Fyn og Marselisborg Gymnasium i Århus.

Den næste planlagte festival finder sted på MSG, Midtsjællands Gymnasium i Haslev sidst i oktober 2017.

Ideen opstod på et DATS Årsmøde, hvor vi arrangerede et møde mellem teaterundervisere (hvoraf mange var gymnasie og efterskolelærere) og unge vækstlagsteaterfolk. Her viste det sig at de havde meget at tale om og at tilbyde hinanden:

KONCEPT og potentialer
Gymnasierne kan tilbyde  vækstlaget scener/ spilleplatforme og et engageret og responsivt publikum – udenfor de ellers ret snævre vækstlagscirkler. Hertil muligheden for at være i dialog med  kvalificerede  teater/dramalærere  om udvikling af forestillingsrelaterede  workshops, undervisningsmaterialer  mm.

Vækstlaget kan tilbyde gymnasierne moderne, markant og ofte ”anderledes” scenekunst. Skabt af unge ildsjæle, der kun er et par årgange ældre end eleverne – og derfor er oplagte rollemodeller: ”Det her kunne være os om 2 år”. Vækstlagsforestillingerne byder også ofte på direkte, ”hands on” anvendelig inspiration til elevopgaver  og eksamensprojekter. En gymnasielærer, Niels-Martin Trier Josefsen, har ligefrem samlet en antologi af korte ”vækstlags-teater-tekster” til brug i undervisningen ”Novelleteater – 13 korte stykker”.

http://dramashop.dk/boger/product/novelleteater-13-korte-stykker-4903/

Ofte får dramalærere og-elever også lov til at låne og læse Pletskud-gruppernes, mestendels selvskrevne, manuskripter, som forberedelse til festivalen og som inspiration i undervisningen.

Endelig repræsenterer gruppernes arbejdsform, - metoder, genrevalg og spillestil ofte pensum-relevante input, og flere gange har grupperne efterfølgende  været på genbesøg med workshops i forbindelse med undervisningsforløb i ”fysisk teater”, ”devising”, ”site specific  teater” mm.

Der er altså tale om en klar win-win situation for alle parter.

UDVÆLGELSE af forestillinger
Som regel finder og udvælger vi Pletskudforestillinger på én af de 3 vækstlagsteater-festivaler – Scenoskop i Odense, Quongafest i Århus og Vildskud i København - da de repræsenterer miljøets ”brændpunkter”: Det er her man oplever øjeblikkets bedste og mest ambitiøse grupper og forestillinger.

Pletskud håndbogen: Har I fået lyst til at være vært for et Pletskud?

Se programmerne for de afholdte Pletskud her.


Foto af Peter Rafn Dahm: Pletskud Marselisborg Gymnasium 2017
Pletskud Marselisborg foto

DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst - Torpsgade 13 - Smidstrup - 7000 Fredericia - dats@dats.dk - Tlf. 74 65 11 03