HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ?

I sin enkelhed er vores mål at skabe et værested/værksted for vækstlaget i Aarhus. Dvs. vi ønsker at skabe et hus med faciliteter, som vækstlaget kan benytte i deres daglige arbejde med individuelle projekter.

Helt konkret ønsker vi at oprette et samlet hus med følgende faciliteter:

  • Øvelokaler til prøver internt i grupperne eller grupperne imellem.
  • En sal hvor grupperne kan opføre deres forestillinger for et publikum. 
  • En foyer hvor grupperne kan møde hinanden, udveksle erfaringer og networke.
  • Kontorer som kan benyttes af “sceneløse” vækstlagskunstnere eller vækstlagsdramatikere. 

 

Det er håbet at vi med disse initiativer kan skabe et naturligt samlingspunkt for grupper og individuelle scenekunstudøvere i vækstlaget. På sigt skulle dette gerne skabe et langt stærkere, dygtigere og mere synligt vækstlag.

Pilotprojekt:
Foreningen Scenekunsthus Aarhus kan endelig slå dørene op til Brobjergskolens to store studioscener samt et flot kontorområde! 

D. 20. marts - d. 12. april har alle vækstlagets scenekunstnere mulighed for at låne lokalerne og derved tage aktiv del i scenekunsthusets pilot-periode! 

Pilotprojektet kulminerer i et brag af en minifestival, hvor vi slår dørene op for alle der kunne være interesseret i at få et indblik i, hvad et potentielt scenekunsthus kan frembringe!

Har I lyst til at være en del af scenekunsthusets pilotperiode? Skriv til os på scenekunsthusaarhus@gmail.com - så giver vi jer prøverum, en scene og et publikum! 

Vi glæder os til at afprøve et scenekunsthus LIVE i selskab med alle de fantastiske vækstlagsgrupper i Aarhus og omegn! 

Scenekunsthus Aarhus logo

DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed - Jernbanegade 5 - 6230 Rødekro - dats@dats.dk - Tlf. 74 65 11 03