AMATEO

AMATEO - The European Network for Active Participation in Cultural Activities

AMATEO er det europæiske netværk  for aktiv deltagelse i kulturelle aktiviteter. 

AMATEO består  af 22 organisationer i 13 lande. 

Organisationerne repræsenterer aktiviteter inden for teater, musik, kor, film, dans, kunsthåndværk, folkekunst og socio-kulturelle aktiviteter, og netværket arbejder for at styrke informationen om deres aktiviteter, for at skabe politisk anerkendelse for den aktive deltagelse i kulturelle aktiviteter, internationalt samarbejde i form af festivaler, udstillinger og udvekslingsprogrammer, interkulturel dialog, videndeling, forskning, udvikling og transnational mobilitet.

Netværket er til for at styrke:
• information flow, især om de socio-kulturelle aktiviteter i medlemsorganisationerne;
• politisk støtte til betydningen af ​​aktiv deltagelse i kulturelle aktiviteter;
• udveksling af oplysninger og praksis blandt medlemsorganisationerne;
• internationale samarbejdsprojekter, såsom festivaler, udstillinger, udvekslingsprogrammer osv.;
• udviklingen af ​​kulturelle projekter, udvekslingsprogrammer og ture og støtter eftersøgningen af ​​relevante partnere fra deltagende lande;
• fælles forskning  inden for aktiv kulturel deltagelse;
• interkulturel dialog;
• den tværnationale mobilitet for personer, der arbejder i kulturelle aktiviteter.

www.amateo.info 

AMATEO

DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst - Torpsgade 13 - Smidstrup - 7000 Fredericia - dats@dats.dk - Tlf. 74 65 11 03