Gitte Gry Bech Ballesheim

Alle DATS medlemmer kan gratis trækker på Gitte Bech Balleheims ekspertise indenfor børne- og ungdomsteater.

Gitte

Titel: DATS børne- og ungdomsteaterkonsulent.

Arbejdsområde:
Børne- og ungdomsteater, konsulentbistand og udvikling.

Eksempler på konsulenthjælp:

  • Generelt råd og vejledning i forbindelse med børne- og ungdomsteater.
  • Rådgivning og sparring i forbindelse opsætning af forestillinger med børn- og unge.     
    Det kunne være manuskriptudvikling, sparring vedrørende instruktion eller       praktisk rådgivning til den samlede prøveproces.
  • Hjælp til at varetage undervisningsudvikling for teaterunderviserne, der arbejder med børn og unge, via. f.eks. efteruddannelse, inspirationskurser og workshops.
  • Rådgivning, vejledning og idéudvikling i forskellige teaterundervisnings- projekter og koncepter for børn og unge. Det kan f.eks. være tværfaglige projekter.
  • Sparringspartner og rådgivning i forhold til at opstarte og gennemføre projekter på børne- og ungdomsteaterområdet som f.eks. teaterfestivaler, teaterlejre, konferencer, netværk, mv.
  • Rådgivning om børneattester.
  • Hjælp og sparring i forbindelse med teaterprojekter, hvor deltagere med forskellige baggrunde og aldre skal samarbejde.
  • Rådgivning og sparring i forbindelse med at skabe synergier og samarbejder mellem unge og vækstlaget.

Det er gratis at gøre brug af konsulenten over telefon  og e-mail.

Er I medlem af DATS, er det også gratis at få rådgivende  konsulentbesøg på din scene eller i din gruppe.

Kontaktinformation:

Tlf. 27 11 27 57

Adresse: Jagtvej 199, 1.th., 2100 København Ø

E-mail: gitte@dats.dk

Eller via DATS' sekretariat.

DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst - Torpsgade 13 - Smidstrup - 7000 Fredericia - dats@dats.dk - Tlf. 74 65 11 03