Hjælp til netværksdannelse

Netværk og amatørteaterrråd er en uformel måde at mødes på tværs af scener, grupper m.fl. Her er ingen vedtægter der skal tages højde for, bestyrelser der skal vælges osv.

Formålet med netværkene er idéudvikling og erfaringsudveksling, og muligvis samarbejde på tværs af scener og grupper.

DATS’ primære ønske med rapporten "Nye tider, nye samarbejdsformer" er at yde råd og vejledning og være medskabende til at facilitere de bedste rammer for kunstnerisk udfoldelse for teatervækstlaget. I rapporten beskriver man formålet sådan: "Ønsket med selve projektet er således at skabe en nem og overskuelig model for, hvordan man skaber et samarbejde og opstarter et netværk for amatørteatrene i en storkommune."

Her på siden findes hele rapporten, samt idékataloget som er konklusionerne på projektet. Idékataloget findes også i den samlede rapport.


 • Amatørkulturelle netværk, en rapport fra 2012
  DATS har i samarbejde med AKKS i 2012 gennemført projektet ”Amatørkulturelle netværk”, der kigger nærmere på udviklinger af samarbejdsformer og netværksdannelser med afsæt i fire kommuner. Du kan læse et resume af rapporten her.

 • Nye tider, nye samarbejdsformer
  En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter.

 • Idékatalog
  Konklusionerne fra rapporten og de konkrete tiltag der foreslås. Udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter.

 • Amatørkulturen og oplevelsesøkonomien
  Oplæg af Line Hauger på Årsmødet 2010 i forbindelse med fællesforløbet "Kulturpolitiske udviklinger for amatørteatret 2010". Oplægget giver konkret råd og vejledning til hvordan man kan bruge begrebet oplevelsesøkonomi og dets redskaber i forhold til at fremme og beskrive ens aktiviteter i forhold til de lokale politikerne.

 • Netværksopbygning i praksis
  Oplæg af Helle og Thomas Hauger på Årsmødet 2010. Oplægget beskriver hvordan Esbjerg Amatørteaterråd blev til skridt for skridt.

DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst - Torpsgade 13 - Smidstrup - 7000 Fredericia - dats@dats.dk - Tlf. 74 65 11 03