Netværk og amatørteaterråd

I nogle kommuner er DATS medlemmerne gået sammen og har dannet kommunale Netværk eller Amatørteaterråd.

Formålet med disse netværk og råd er at skabe et forum, hvor man kan diskutere fælles problemer, udveksle erfaringer, få set hinandens forestillinger og danne et forhandlingsforum i forhold til kommunes kulturudvalg. Typisk afholdes der 1 – 2 fællesmøder om året. Nogle Netværk/Amatørteaterråd har nedsat en arbejdsgruppe, der forbereder fællesmøderne og dialogmøderne med kommunen. Nogle Netværk/Amatørteaterråd er for alle DATS medlemmer i kommunen andre er kun for scenerne i kommunen.

Der er ingen penge involveret i dette dialogforum. Transport er de enkelte sceners og medlemmers eget ansvar. Netværk og Teaterråd der ligger i et DATSområde kan søge Aktivitetspuljen til fællesprojekter mv.

LandsDATS servicerer gerne Netværk og Amatørteaterråd ved f.eks. at sende møde indkaldelser og referater til alle DATS medlemmer i kommunen.

Få inspiration til at danne et netværk under Hjælp til netværksdannelse.

Se på kortet om der er oprettet et Netværk eller Amatørteaterråd nær dig:

KORTET

DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst - Torpsgade 13 - Smidstrup - 7000 Fredericia - dats@dats.dk - Tlf. 74 65 11 03