Skuespilteknik - for uøvede og øvede

Hjemme på jeres scene, når det passer jer.

Skuespilteknik - for uøvede og øvede 2014Et skuespilkursus for alle unge og gamle, som aldrig har spillet teater. 

Men også et kursus for unge som gamle, der har erfaring fra amatørteater – men gerne vil inspireres på ny.

For alle som har lyst til at deltage i et såvel muntert, som alvorligt kursus, hvor generthed og nervøsitet ikke er nogen hindring for deltagelse.

Et lørdag-søndagskursus hjemme på jeres egen scene (fra lørdag morgen til søndag eftermiddag).        

I en tryg atmosfære skal vi arbejde med improvisationsøvelser og med tekster og monologer.

Deltagerne opøver evnen til at udvikle fantasien og iagttagelsesevnen, ved at søge, lege og agere indenfor definerede rammer. Såvel uøvede som trænede kan få udbytte af øvelserne.

I kurset introduceres bl. a. teaterpædagogen Stanislavskij. 

Vi arbejder med ”De fysiske handlingers metode” af Stanislavskij, med hovedvægten lagt på de 6 hv…ord: hvorfra, hvor, hvad, hvorfor, hvornår, hvorhen? Vigtige begreber i skuespillerens arbejde.        

Til arbejdet vil der blive udleveret små tekster i forløbet.

ANTAL DELTAGERE: Mindst 6 og max. 12 (Flere scener i samme område kan evt. gå sammen).

UNDERVISER: Hanne Jørna er uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole i 1974. Har gennem mere end 20 år arbejdet som dramalærer, coach og udvikler af kurser i improvisation for professionelle skuespillere og sangere.        
Hun har i flere omgange arbejdet sammen med Keith Johnstone, og hun har været på studieophold i Italien hos Dario Fo og Franca Rame.        

Hanne har været dramalærer på Statens Teaterskole i mange år og har i en periode været konstitueret leder af Skuespillerlinien. Hun har i en 12årig periode siddet i juryen ved optagelsesprøverne for skuespillere. 
Hanne har ligeledes været ansat på skuespillerskolen v. Århus Teater Hun er ansat som dramaunderviser på Opera-Akademiet, hvor hun også har siddet som bisidder ved den årlige optagelsesprøve.        

Hanne har været tilknyttet Betty Nansens Edison scene ”C:ntact”, et integrationsprojekt som arbejder med unge og voksne amatører fra alverdens lande. Har ligeledes været tilknyttet forskellige teatre ex.Cafeteateret og Det Kgl. som skuespiller.

TID:
Når det passer jer.

STED: På jeres scene.

PRIS:
6.000 kr. for 2 dage.

Scenen skal være medlem af DATS, og hvis der samarbejdes med andre scener om kurset, skal de også være medlem ad DATS. 

Kontakt DATS´ sekretariat for at høre mere og booke et kursus. Tlf. 74 65 11 03 eller dats@dats.dk.

På alle DATS-kurser får du faglige leder- og undervisningskompetencer indenfor en lang række teaterdiscipliner i bl.a. arbejdet med børn og unge.

DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed - Torpsgade 13 - Smidstrup - 7000 Fredericia - dats@dats.dk - Tlf. 74 65 11 03