Fonde og legater

A. P. Møller Fonden - A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Augustinus Fonden - Støtte til sociale og kulturelle formål samt uddannelse

Beckett Fonden - Støtte til kunst og kultur m.m.

Bermann & Rosenbergs Rejselegat - Støtte til studierejser, studieophold og udvekslingsophold ved dygtiggørelse indenfor bl.a. kunst og kultur i udlandet.

Bikubenfonden - Støtte til kulturelle og sociale formål.

Bryndums Teaterlegat - Legatet støtter projekter, grupper og koncepter, der arbejder i det Københavnske teatervækstlag.

CISU - Civilsamfund i udvikling

FashionForest Legatet - Økonomisk støtte til bl.a. forskingsprojekter

Friluftsrådet - Støtte til projekter, som giver mulighed for at komme ud og opleve naturen.

Fundraising.how - Rådgiver omkring fonde og legater.

Initiativstøtten (DUF) - Initiativstøtten giver tilskud til projekter for og med børn og unge. Initiativstøtten uddeler årligt omkring 3 mio. kr. til mere end 100 projekter.

Integrationspuljen (DUF) - DUFs integrationspulje giver mulighed for at støtte vanskeligt stillede børn og unges deltagelse i DUFs medlemsorganisationers lokalforeninger i udvalgte områder.       

Kulturens Kontanter - Kulturens Kontanter er den største samlede online fundraising-database der findes indenfor oplevelsessektoren. DATS´ medlemmer kan få et abonnement for kun 500 kr. pr. år. Kontakt Joan Skovshoved, Joan@dats.dk for at få oprettet et abonnement.

LAG midler - Du kan søge din lokale aktionsgruppe (LAG) om tilskud til forskellige kulturtilbud

Legatbogen - Legatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark. Vi drømmer om at gøre legatsøgning nemt og effektivt, og om at blive det digitale mødested, hvor de bedste ansøgere møder de rigtige fonde. Vores søgemaskine er gratis og vi har udviklet den i samarbejde med en lang række partnere, blandt andre Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet. 

Legatmidler - Danmark Legatportal

LegatNet.dk - Legatudbydernes fælles ansøgningssystem

Lokale- og Anlægsfonden - Fonden støtter nybyggeri, ud- og ombygning af klublokaler og væresteder til idræts-, kultur- og fritidsformål samt køb af mindre ejendom til dette formål.

Ludvigsens legat - Støtte til aktiviteter for vanskeligt stillede børn og unge.

NORDEA fonden - Der findes to afdelinger; de små lokalfonde og den store landsdækkende fond.

Nordisk Kulturfond - Formålet med fonden er at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande.

Nordisk Ministerråds Kultur- og Kunstprogram - Kultur- og kunstprogrammet retter sig mod kulturaktører og kunstnere fra alle kultur- og kunstfelter.

Spar Nord Fonden - Se i det hele tage på banker, de fleste har en fond og mange vil gerne støtte lokalt.

Styrelsen for international uddannelse - Det tidligere  Cirius. På hjemmesiden findes en oversigt over alle Styrelsens' puljer og fonde.

TrygFonden - Teater kan udbrede kendskab og skabe tryghed.

Tuborgfondet - Tuborgfondet har fokus på at styrke unges mulighed for at udvikle og deltage i fællesskaber.


Ønsker du vejledning i forhold til, hvilke fonde du kan søge, så er du velkommen til at kontakte vores konsulent Arne Johannsen på tlf.: 61 67 75 24 eller mail: arnejohannsen@gmail.com

DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst - Torpsgade 13 - Smidstrup - 7000 Fredericia - dats@dats.dk - Tlf. 74 65 11 03