Ophavsrettigheder

Copydan - Forvaltning af ophavsret.

Gramex - Forvaltning af vederlag for offentlig fremførelse af lydoptagelser.

Koda - Ophavsrettigheder for komponister, sangskrivere og musikforlag.

Nordic Copy Rights/Nordic Recording Rights
- Administrerer rettighederne til indspilning og kopiering af musik.

Performex - De udøvende kunstneres selskab for klarering af lyd- og billedrettigheder.

Samrådet for Ophavsret - Information om ophavsret.

Læs mere om love og regler i forbindelse med arbejdet med manuskripter her.

DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst - Torpsgade 13 - Smidstrup - 7000 Fredericia - dats@dats.dk - Tlf. 74 65 11 03