Oplys demokratiet

Som led i Oplys Demokrati kampagnen har DATS fået skrevet seks debatskabende spil/teaterstykker der alle beskæftiger sig med temaet "Oplys demokratiet"

I kølvandet på sagen om Muhammedtegningerne i begyndelsen af 2006 besluttede Dansk Folkeoplysnings Samråd at iværksætte indsatsen: Oplys Demokratiet. Formålet med Oplys Demokratiet er at få synliggjort og diskuteret de demokratiske værdier i Danmark, men også at få sat gang i en reel dialog i det danske samfund om hvordan kulturerne kan leve sammen, om religionsfrihed, om ytringsfrihed, om ret og pligt og tolerance.


Dramatisk debatmateriale

Som led i Oplys Demokrati kampagnen har DATS fået skrevet seks debatskabende spil/teaterstykker der alle beskæftiger sig med temaet "Oplys demokratiet" og udviklet et idémateriale til drama- og teaterpædagogiske forløb, med inspirationer til undervisere og instruktører.

Stykkerne og idématerialet kan bruges i undervisningen i dansk, samfundsfag, historie og teater/drama i folkeskolens ældre klasser, efter- og højskoler, gymnasier mv. Og de kan bruges af landets mange amatørscener, teatergrupper samt børne- og ungdomsteaterhold.
Alle stykker lægger naturligt op til at kunne indgå som en del af et større eller mindre arrangeret debatforum.

Stykkerne varer fra 10 til 30 min. og egner sig såvel til en hurtigt tilrettelagt readingform, hvor aktørerne nøjes med at læse replikkerne højt fra manuskriptet og forløbet af spillet blot markeres, som til at blive arbejdet med i dybden til en mere gennemarbejdet forestilling.


Idémateriale

Med afsæt i to af stykkerne er der lavet et idémateriale, som kan være med til at hjælpe videre med planlægningen af drama- og teaterpædagogiske forløb i sammenhæng med opsætningen af stykkerne. Idématerialet kan også bruges som inspiration i reference til de fire øvrige stykker.


Folder
Generel information om hele projektet.


Gratis download

Stykkerne og materialet kan downloades gratis.
I forbindelse med opførelse/brug af stykkerne vil vi meget gerne have en mail til dats@dats.dk med oplysning om hvilket stykke I har spillet/arbejdet med, hvor I har spillet det, hvor mange gange og ca. hvor mange tilskuere der har været. (Det gælder også hvis I kun har arbejdet med det i f. eks. en klasse).


Opførelsesafgift

Jacob Morilds tekster kan ikke anvendes og opføres i offentligt regi, uden der først er aftalt royalty-afregning direkte med forfatteren. Jacob Morild træffes på: jacobmorild@mail.tele.dk
Vejledende opførelsesafgift: 100 kr. pr. opførelse.


Download og læs om stykkerne og forfatterne her.

DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst - Torpsgade 13 - Smidstrup - 7000 Fredericia - dats@dats.dk - Tlf. 74 65 11 03