Foreningsguide

Foreningsguide

Her finder I nyttige informationer om foreningsarbejde.

I Danmark kan enhver starte en forening. Oftest er grundlaget en interesse eller hobby, som deles af flere personer. Der er ikke noget juridisk krav om vedtægter, men de kan være nødvendige for at omverdenen accepterer, at der er tale om en forening.

 

Dokumenter

Børneattester

Alle medlemmer af DATS, som er en forening og på deres scene og andre steder løbende arbejder med børneteaterhold, skal følge denne lov og bekendtgørelse om indhentelse af børneattest på personer, der arbejder med børn under 15 år.

 

Standardvedtægter for foreninger

Standardvedtægter til brug for foreninger/scener.

 

Standardkontrakt mellem instruktør og teater

Standardkontrakt til brug for scener og grupper.

 

Redskaber til udvikling af din forening

En Dansk Ungdoms Fællesråds støttet side, hvor der er mange redskaber til, hvordan du styrker din forening.

 

Relevante værktøjer til foreningsledelse

Dansk Ungdoms Fællesråd har lavet en værktøjskasse af viden og redskaber til en række centrale emner inden for organisationsledelse.

 

Flere frivillige i foreningerne

LOF og FORA har udarbejdet et værktøjssæt med 10 lettilgængelige stykker værktøjer, når foreninger og bestyrelser ønsker flere frivillige.

Jura

Juridisk rådgivning

DATS´ medlemmer kan gratis henvende sig til Ret & Råd, Haderslev i forhold til juridisk rådgivning

 

CVR-nummer og NemKonto

Det er lovpligtigt for foreninger at have et CVR-nummer og en NemKonto, hvis de modtager betalinger fra en offentlig myndighed.

 

Bibliotekernes JURAPORT

Et netbibliotek hvor man kan finde svar på hverdagens juridiske spørgsmål. Dette link fører til emnet Foreninger.

 

Lokaler

Vejledning i leje af lokaler

Praktisk vejledning for DATS' medlemsgrupper og -scener omkring leje/lån af lokaler.

 

Samarbejde i netværk

Idékatalog

Et idekatalog med tips, ideer og gode råd til hvordan I skaber teaternetværker, får kommunens opmærksomhed og hvordan I får flere penge i tilskud fra kommunen. Udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter.

 

Nye tider, nye samarbejdsformer

En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter.

 

Netværksopbygning i praksis

Oplæg af Helle og Thomas Hauger på Årsmødet 2010. Oplægget beskriver hvordan Esbjerg Amatørteaterråd blev til skridt for skridt.

 

Bookingsystem

 

Gratis NemTilmeld til din forening

Med NemTilmelds komplette tilmeldingssystem bliver administrationen af jeres forenings arrangementer effektiv, professionel og gnidningsfri.

I sparer tid og ressourcer, når administration og betaling af tilmeldinger automatiseres, og kommunikation med deltagerne minimeres. Kontakt NemTilmeld og hør om din forenings mulighed for en gratis NemTilmeld konto.

 

Datsbilletten

DATS og Yourticket.dk har indgået et samarbejde, der har affødt www.datsbilletten.dk - vores egen billetportal for vore medlemmer.

 

 

Elektronisk medlemssystem

Klubmodul

Klubmodul er et komplet administrationsprogram for foreninger, hvor DATS´ medlemmer får stor rabat på den månedlige licenspris.

 

 

Kulturpolitik, PR og søgning af fonde

Kulturens Kontanter

Kulturens Kontanter er den største samlede online fundraising-database der findes indenfor oplevelsessektoren. DATS' medlemmer kan få et abonnement for kun 500 kr. pr. år.

 

Amatørkulturen og oplevelsesøkonomien

Oplæg af Line Hauger på Årsmødet 2010 i forbindelse med fællesforløbet "Kulturpolitiske udviklinger for amatørteatret 2010". Oplægget giver konkret råd og vejledning til hvordan man kan bruge begrebet oplevelsesøkonomi og dets redskaber i forhold til at fremme og beskrive ens aktiviteter i forhold til de lokale politikere.