Medlemsfordele

Gruppemedlemskab

DATS gruppemedlemskab tegnes typisk af scener, grupper, foreninger, skoler og institutioner.

Scener- og grupper, skoler og foreninger kan frit trække på DATS' teaterkonsulenter og har adgang til DATS' støtteordninger. Grupper, scener, skoler, foreninger etc. kan opnå rabat på DATS' kurser - dog kun for én deltager fra deres gruppe eller institution pr. kursus. Gruppen eller  institutionen og den enkelte må selv være opmærksomme på tilbuddet.

 

Pris for gruppemedlemskab

400 kr. pr. år

Når man melder sig ind, bliver man automatisk medlem af en af DATS' kredse eller områder. Kredsene bliver ledet af en kredsbestyrelse mens et område serviceres direkte af LandsDATS.

 

Fordele ved gruppemedlemskab

Gratis konsulentbistand fra DATS' professionelle landskonsulenter.

Mulighed for at søge tilskud fra DATS’ forskellige puljer.

Scenen/gruppen er dækket af DATS kollektive arbejdsskadeforsikring.

Man modtager Tidsskriftet Rampelyset

Tilbud om deltagelse i festivals i ind- og udland, workshops, konferencer, netværk m.v.

10% rabat på forlaget  ved køb af Grimas sminke hos DRAMASHOP 

Fordelagtig abonnement til fundraising databasen Kulturens Kontanter.

En person fra scenen/gruppen får rabat på DATS’ kurser.

Stemmeret på Årsmødet.

Et par gange om året sendes mails til gruppemedlemmerne med spændende tilbud.

 

Som medlem af DATS får man en god rabat på vores kursusgebyrer

Enkeltmedlemmer samt 1 person fra en medlemsgruppe kan få rabatten. Eksempelvis kan en amatørscene eller en skole som er medlem hos os sende 1 person af sted til rabatpris.

Bliv gruppemedlem af DATS her.