DATS logo 2018

DATS ændrer navn

DATS ændrer navn – til DATS! Så på ”overfladen” eller ”ydersiden” er alt ved det gamle. MEN ...

DATS er et såkaldt akronym eller initialforkortelse. Altså en ordforkortelse dannet af nogle ords forbogstaver.

Og oversætter eller forlænger man forbogstaverne til de ord, de står for, får man øje på ændringen – eller fornyelsen om man vil.

Hvor DATS siden oprettelsen i 1948 har stået for: ”Dansk Amatør Teater Samvirke”

Kommer DATS fra 2018 til at stå for: ”Dansk Amatør Teater og Scenekunst”

Samvirke er altså erstattet med Scenekunst. Og det afspejler en historiske udvikling og en forandring af noget man måske kunne kalde ”tidsånden”. Hvor ordet Samvirke nød stor genklang i efterkrigstiden og reelt stod for et nationalt samvirke mellem lokale amatørteater-kredse, har ordet i dag en ”historisk” klang og afspejler heller ikke DATS virkelighed og funktion i 2018.

DATS er ikke et Samvirke længere, men en interesse- og service-organisation, der arbejder på at støtte og fremme alle former for Dansk Amatør Teater og Scenekunst. Baseret på de grundlæggende værdier - at ”Teater forener kunstnerisk aktivitet med menneskelig udvikling” og at ”alle skal have lige adgang til at udfolde sig kunstnerisk indenfor teater”.

Og her afspejler ordet ”Scenekunst” en historisk udvikling:  En ældre og snævrere opfattelse af teater som et primært ord/replikbåret form, afgrænset fra f.eks. ballet og opera – er blevet opløst og udvidet – til blandingsformer og ”gesamtkunstværker”, der arbejder med blandede  paletter af både auditive og visuelle udtryk.

I den populære ende er musicalen, med dens blanding af replik, sang, dans og musik, er oplagt eksempel på musikdramatisk scenekunst. Og i den eksperimenterende ende  er  performancen, med dens blanding af f.eks. billedkunst, litteratur og kropsligt udtryk et eksempel på kunstarters møde på scenen – i forskellige former for scenekunst.

Hensigten med at inddrage Scenekunst i DATS navnet er at afspejle  - og inddrage – nutidens, mangfoldige sceniske udtryksformer og –muligheder i organisationens virke. Vi vil gerne inkludere så bredt som muligt og inkludere så mange som muligt. Invitere alle indenfor til gensidig inspiration, udvikling og udfoldelse – indenfor teater og scenekunst.

DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst - Torpsgade 13 - Smidstrup - 7000 Fredericia - dats@dats.dk - Tlf. 74 65 11 03