Tværfagligt skoleprojekt

DATS`s børne- og ungeteaterkonsulent, har været med til at udarbejde et tværfagligt skoleprojekt, hvor teateret får en vigtig indflydelse. Et eksempel på, hvordan man kan lave samarbejdsprojekter med folkeskolen

På Kirkebjerg skole har de gennem de sidste fire år udviklet et koncept, hvor naturfaglighed formidles gennem teaterkompetencer.

I år havde en elevgruppe fra 8 klasse arbejdet med Fremtidens Energikilder. Eleverne har igennem en periode på et halvt år besøgt og fået undervisning på Niels Bohr instituttet, Max Planck Instituttet i Greifswald, DONG Energy, træning af en skuespiller og intens undervisning af deres klasselærer.

Projektet er et Turbo projekt støttet af Københavns kommune og DATS, som har til hensigt, at understøtte og udvikle eleverne i, at kunne rekonceptualisere præsenteret viden. Det vil sige, at de skal opnå kompetencer på et forståelsesniveau, hvor erhvervet viden kan videregives til udenforstående. Disse kompetencer, tager de med i deres videre (ud)dannelsesrejse.

Eleverne opnår læring, når de vandrer på broen mellem fagfaglighed og teaterets formidlingskompetencer. Det kræver stærk fundering i de to verdener for at dette lykkes.

Elevgruppen er på 28 elever, der er opdelt i fem fagteams. De vil vise jer spænende viden og overraskende forsøg, som det ikke er set før.

Dette projekt er indstillet til en Springfrøpris.

 

DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst - Torpsgade 13 - Smidstrup - 7000 Fredericia - dats@dats.dk - Tlf. 74 65 11 03