Logoakk

Og de nominerede er...

Esbjerg, Albertslund og Herning Kommune er nomineret til prisen Årets AmatørKulturKommune. Vinderen findes på Kulturmødet i august.

Med 130.000 foreningsorganiserede amatører spiller amatørkulturen en væsentlig faktor i forhold til at skabe fællesskab, kultur og identitet lokalt. For at det kan lade sig gøre, er samarbejdet med den lokale kommune essentielt, og det vil DATS og AKKS gerne sætte fokus på.

Fra marts til maj 2016 kunne enkeltpersoner og foreninger indstille en kommune til prisen Årets AmatørKulturKommune.En jury bestående af Lisbet Lautrup fra DATS, samt Birgit Overgaard fra AKKS, har nu udvalgt de tre endeligt nominerede, som er:

Esbjerg kommune, Albertslund kommune og Herning kommune

De tre kommuner har alle formået at skabe gode rammer for amatørkulturen med fokus på nytænkende kulturpolitiske visioner, gode faciliteter, letforståelige støtteordninger samt et lydhør og imødekommende samarbejde med de lokale aktører.

Amatørkultur skaber stor værdi
Alle tre kommuner er stolte af nomineringen, og de peger på, at et rigt amatørkulturliv lokalt skaber stor værdi for borgerne. Og generelt er amatørkulturen en vigtig faktor, når man vil skabe rammerne for ’det gode liv’ samt et afgørende parameter, når der skal tiltrækkes nye borgere til kommunen. Derudover skaber amatørkulturen også en stærk lokal sammenhængskraft, nye samarbejder og frivilligt engagement.

”Vi er stolte af nomineringen. I Herning kommune er vores målsætning at kultur og kunstneriske udtryksformer ikke skal stå alene. Det skal være en del af en fødekæde, og det skal ske med ejerskab blandt borgerne. Vi har masser af amatørkultur, der dækker alle genrer – fra det traditionelle til det eksperimenterende. Og vi vil altid gerne lege med, når nogen får en god ide,” forklarer Johs. Poulsen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget. 
 
Også i Esbjerg hilser de nomineringen velkommen:

”Vi er stolte af nomineringen. Det er et stort skulderklap til alle de ildsjæle, som har været med til at skabe Streetmekka, som på få måneder har etableret sig som et fyrtårn sammen med vore øvrige kulturtilbud. Vi vil gerne bringe ildsjælene sammen, og derfor har vi bl.a. nedsat Kulturforum. Vi fremmer kulturen med vores kulturpulje og ”Nem-puljen”, hvor man får et svar på sin ansøgning indenfor fem dage, hvis det ansøgte beløb er under 10.000 kr. Det er nemt og hurtigt, og her har vi efterkommet et ønske fra kommunens kulturelle iværksættere, ” forklarer Jakob Lose, udvalgsformand for Kultur & Fritidsudvalget.
 
Sidst men ikke mindst understreger Albertslund at frivillige kulturelle ildsjæle er et vigtigt fokus område:

”Vi er stolte af nomineringen. Det betyder meget for os at blive anerkendt for vores arbejde. Vi mener, at den frivillige kultur er vigtigt, og vi gør meget for at understøtte de forskellige miljøer, ” forklarer Lars Toft Simonsen, Formand for Kultur-, Bevægelses- & Sundhedsudvalget.

Den endelige vinder af prisen bliver afsløret til et festligt og farverigt awardshow på Kulturmødet Mors fredag d. 26. august.

 

DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst - Torpsgade 13 - Smidstrup - 7000 Fredericia - dats@dats.dk - Tlf. 74 65 11 03