Har du mistanke eller viden om vold eller seksuel overgreb på et barn?

Det kan være svært for frivillige teater/dramaundervisere at vide, hvad man stiller op, med nogle af de private oplysninger eller mistanker som man oplever eller hører om, når man underviser eller instruerer børn og unge.

Som frivillig eller ansat teaterunderviser i en teaterforening er man ikke underlagt de samme indberetningsforhold, som andre der arbejder professionelt med børn og unge.

Men er du bekymret for et barns udvikling eller trivsel, har du pligt til at kontakte Socialforvaltningen. Det kan være, at du bare har en fornemmelse af, at et barn måske har brug for hjælp, men det er nok: Tag din egen bekymring seriøs og lad det være op til kommunen at vurdere, om der er behov for hjælp eller ej. Når du handler på din bekymring, er det et udtryk for omsorg for barnet.

Hverken politiet eller Kulturministeriet har nogle klarer retningslinjer for frivillige foreninger, men det betyder ikke, at vi ikke i fællesskab, skal have en god etik i teaterforeningerne i DATS.

Derfor har DATS denne appel og en guideline for, hvad man kan gøre i sin teaterforening
I kan i jeres forening lave en ”samværspolitik”, som går ud på, at lave nogle få men gode regler for, hvordan man i foreningen er sammen med børn.

Når I har besluttet jeres ”samværspolitik” skal den hænge et sted, hvor den er til at se for alle medlemmer og frivillige. Nye informeres herom.

I forbindelse med mistanke eller viden om seksuel overgreb, kan det være nogle regler som nedenstående.

- at der altid skal være to voksne (over 18 år) tilstede i et omklædningsrum, hvor der er børn.

Eller

- at hvis man har mistanke eller bliver mistænkt for seksuel overskridelse, at der rettes henvendelse til foreningens bestyrelse med det samme. Det vil være en god idé, at man der nævner, at bestyrelsen og andre der er viden om sagen har tavshedspligt.

Bestyrelsen kan tage kontakt til de/n involverede forældre. Anbefalingen vil derefter være, at forældrene henvender sig til kommunen eller til politiet.

Her kan du finde inspiration til samværspolitikker.

På nedenstående er der links til nogle af de kommuner, der har overgrebs politik, men du kan hurtig søge under din egen kommune og finde frem til den socialforvaltning, som kan hjælpe dig/jer videre.

Svendborg kommune: http://www.svendborg.dk/vfb/vold-eller-seksuelt-overgreb/seksuel-vold

Odense kommune: http://www.odense.dk/om%20kommunen/forvaltninger/boern%20og%20ungeforvaltningen/familie%20og%20velfaerd/info%20til%20fagfolk/center%20for%20boern-%20og%20ungeraadgivning/beredskabsplan%20-%20handlingsvejledning%20ved%20overgreb

Århus kommune: http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/nyheder/2010/4-kvartal/Sig-det-bare-hjaelp-til-seksuelt-misbrugte-boern.aspx

Som medlemsforening af DATS kan I altid kontakte Børne- og ungdomsteaterkonsulent Arne Johannsen til råd og vejledning.
Mail: arnejohannsen@gmail.com eller mobil: 61 67 75 24.

DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst - Torpsgade 13 - Smidstrup - 7000 Fredericia - dats@dats.dk - Tlf. 74 65 11 03