Børneattester

Vejledning til teaterforeninger I DATS om indhentning og håndtering af børneattester.

Pr. 1.november 2014 skal alle scener der er medlem af DATS, selv indhente digitale børneattester.

Alle scener/teaterforeninger der er medlemmer i DATS, skal selv indhente og håndtere børneattester i deres forening.

Alle foreninger der har et CVR nummer, kan indhente digitale børneattester.

Det er muligt, at indhente børneattester meget hurtigt. I kan indtaste oplysninger og samtykke samtidigt, sammen med ansøgeren, så er arbejdsgangen hurtigere.  

Børneattesterne indhentes digitalt på VIRK.dk.

Hvis der er problemer eller spørgsmål til proceduren, så er I altid velkomne til at kontakte DATS børne- og ungdomsteaterkonsulent: 
Arne Johannsen tlf. 61 67 75 24 eller på arnejohannsen@gmail.com  

DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd har udgivet en håndbog omkring indhentning af børneattester. Se håndbogen her.

Hør tidligere børne- og ungdomsteaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim blive interviewet på P4 Nordjylland vedr. DATS´ rådgivning i forbindelse med Børneattester her.

Læs en artikel om to tiltalte amatørskuespillere, som har fået fængselsstraffe vedr. overgreb på børn her.

Børneattester for flygtninge
I forbindelse med Børneattester for flygtninge der er med i frivillige projekter,  f.eks i et teaterprojekt, er der ingen internationalt samarbejde og på den måde vil en børneattest kun vise, hvis personen er dømt i Danmark.

Man kan godt indhente børneattester på personer der ikke har et dansk cpr-nummer. Der søger man manuelt via Politiet hjemmeside under Børneattester og udfylder en blanket med personens navn, fødselsdato og køn. Der skal indgå en samtykke erklæring fra den pågældende.

DATS anbefaler, at man i ovenstående sager sørger for, at der er mindst én, der er registreret dansk, med en ren børneattest, der er tilstede i projektet.


Har du mistanke eller viden om vold eller seksuel overgreb på et barn?
DATS har formuleret en guideline for, hvad en forening kan gøre i tilfælde af vold eller seksule overgreb.
Læs mere her.

DUF giver gode råd om Samværspolitik på dette link

DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst - Torpsgade 13 - Smidstrup - 7000 Fredericia - dats@dats.dk - Tlf. 74 65 11 03