CVR-nummer og NemKonto

Krav til foreningerne om CVR-nummer og NemKonto
Fra 1. juli 2006 er det lovpligtigt for foreninger at have et  CVR-nummer og en NemKonto, hvis de modtager betalinger fra en offentlig  myndighed.

Sådan får din forening et CVR-nummer        
Din forening kan gratis registrere sig og få et CVR-nummer.        
Det foregår online hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på www.webreg.dk        
Det er kun muligt at registrere sig via denne webadresse.

Man skal have en digital signatur for at registrere foreningen  online, men den digitale signatur behøver ikke være tilknyttet  foreningen. Der kan bruges en hvilken som helst digital signatur, og  nogle kommuner hjælper også foreninger med at foretage  CVR-registreringen. Spørg derfor hos din kommune, hvis din forening har  problemer med at foretage CVR-registreringen online.        
Er der behov for at få oprettet en digital signatur, så kan dette gøres på: www.digitalsignatur.dk

Foreningens CVR-nummer skal bekræftes en gang årligt        
Foreningerne bør være opmærksomme på, at CVR-registreringen skal  bekræftes en gang årligt. På denne måde sikres det, at nummeret er  aktivt. Foreningen får automatisk fremsendt en mail, der påminder  foreningen om, at det er blevet tid til at bekræfte CVR-registreringen.  Påmindelsen sendes til den eller de e-mailadresse(r), som foreningen  har opgivet ved registreringen. Det kan derfor være en god ide at  opgive flere e-mail adresser, så din forening er sikker på at modtage  påmindelsen.

Sådan får din forening en NemKonto        
Når din forening har oprettet et CVR-nummer kan det pengeinstitut,  som din forening bruger, indberette foreningskontoen som NemKonto.        
Kontakt derfor pengeinstituttet og bed dem om at gøre den  pågældende konto til jeres NemKonto. Derefter kan fx kommunen bruge  denne konto til udbetaling af tilskud m.v.

HUSK at give besked til offentlig myndighed om, at I har fået CVR-nummer og NemKonto        
Når din forening har fået sit CVR-nummer og en NemKonto, er det  vigtigt, at I giver besked om det til den myndighed, som I modtager  udbetalinger fra, fx kommunen.         Myndighederne skal bruge foreningens CVR-nummer, når den skal udbetale penge til jeres NemKonto

Vi anbefaler, at foreningerne holder øje med betaling af  renovationsudgifter, såfremt foreningen selv afholder udgifterne til  dette.

Der er med kravet om CVR-registrering og oprettelse af NemKonto  rundt omkring hos forskellige lokalforeninger opstået det problem, at  de efter registreringen pludselig er blevet opkrævet  erhvervsrenovationsafgift. Det har aldrig været meningen, at  erhvervsrenovationsafgifter skulle betales af de frivillige foreninger.

I den anledning har Finansministeriet derfor gennem Økonomistyrelsen  præciseret overfor kommunerne, at CVR-registrering af frivillige  foreninger i forbindelse med NemKonto ikke automatisk må udløse  påligning af affaldsgebyrer.

DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst - Torpsgade 13 - Smidstrup - 7000 Fredericia - dats@dats.dk - Tlf. 74 65 11 03