Forslag til behandling på generalforsamlingen

Forslag 1

Hovedbestyrelsen forstår navneændring til
”Dansk Amatør Teater og Scenekunst”

Forslag 2

Hovedbestyrelsens forslag til et etisk regelsæt:

DATS etiske regler tager udgangspunkt i foreningens værdisætning:
”Teater forener kunstnerisk aktivitet med menneskelig udvikling” og DATS værdigrundlag

  • at alle har lige adgang til at udfolde sig kunstnerisk inden for teater.
  • at teaterarbejdet bidrager til samfundsdebatten, styrker ytringsfriheden og skaber dialog på tværs af sociale, etniske, religiøse og kulturelle skel.
  • at børn, unge og voksne kan mødes i et lokalt og landsdækkende  teaterfællesskab, hvor aldersdifferentiering og aldersintegrering er ligeværdige faktorer.
  • at teaterarbejdet er med til at gavne den enkeltes personlige udvikling.
  • at mødet med teaterarbejdet giver den enkelte en æstetisk-, dannelses- og teaterfaglig forståelse.

Som medlem af DATS forventes man at:

  • forholde sig loyalt til DATS’ værdigrundlag og efterleve det i egen praksis.
  • Grov og dokumenteret illoyalitet mod værdigrundlaget, det være sig i ord eller handling, kan medføre eksklusion af DATS.

DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst - Torpsgade 13 - Smidstrup - 7000 Fredericia - dats@dats.dk - Tlf. 74 65 11 03