Hvad er DATS?

”DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst” er en landsdækkende teaterorganisation, som varetager enkeltmedlemmers, sceners, institutioners og gruppers teaterinteresser.

Det sker blandt andet i form af tilskud til kurser, opførelser, festivaler og konferencer, ligesom DATS selv på landsplan udbyder kurser og forskellige uddannelsesforløb og arrangerer konferencer, festivaler mv. Desuden formidler DATS kontakter på tværs i teaterverdenen og har tilknyttet en række professionelle konsulenter, som yder gratis hjælp i form af rådgivning, inspiration, ideer, repertoirevejledning og konsulenthjælp til instruktører, scenografer mv.

DATS' værdigrundlag lyder: ”Teater forener kunstnerisk aktivitet med menneskelig udvikling”. DATS går med andre ord på to ben: Vi ønsker at bidrage til udbredelsen og styrkelsen af dramatisk virksomhed, men denne bestræbelse er forankret i en forståelse af, at teatret som kunstform bidrager til menneskelig og samfundsmæssig udvikling.

Det er muligt at være medlem af DATS på tre måder: Enten personligt, gennem en scene, teatergruppe, skole eller institution eller som landsorganisation. Medlemmer kan drage nytte af en række medlemsfordele såsom rabatter på kurser, arrangementer, bøger, sminke, kollektive forsikringsordninger mv. Desuden modtager man som medlem DATS' nyhedsbrev syv gange årligt og tidsskriftet ”Rampelyset” to gange årligt.

DATS har siden 1948 opbygget et stort udklipsarkiv om amatørteater i Danmark. Arkivet er ved at blive udvidet med et DVD-arkiv, så DATS modtager meget gerne udklip fra aviser m. m. samt DVD'er med forestillinger.

DATS er støttet af:

  • Kulturministeriet
  • DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd

Fakta:

DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst

  • DATS er en landsdækkende teaterorganisation, der arbejder lokalt, regionalt og på landsplan for at styrke og udvikle teater i Danmark.
  • DATS fremmer og støtter teatervirksomhed, herunder projekter der bidrager til samfundsdebatten, styrker ytringsfriheden og skaber dialog på tværs af sociale, etniske, religiøse og kulturelle skel.
  • DATS varetager enkeltmedlemmers, sceners, gruppers og institutioners teaterinteresser. I alt er der ca. 50.000 aktive amatørteaterfolk i alle aldre landet over.
  • DATS yder tilskud til kurser og opførelser, arrangerer festivaler, konferencer og uddannelsesforløb samt formidler teaterkontakt nationalt og internationalt.
  • Yderligere information: www.dats.dk eller kontakt DATS' sekretariat på 74 65 11 03.

DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst - Torpsgade 13 - Smidstrup - 7000 Fredericia - dats@dats.dk - Tlf. 74 65 11 03