Kom med til international NEATA festival i Finland

Nu har din gruppe/scene mulighed for at for at komme med til en stor international festival. DATS udvælger en forestilling, der skal spille til NEATA festival i Porvoo, Finland.

Den 8. officielle NEATA (North European Amateur Theatre Alliance) festival finder i 2014 sted i Porvoo i Finland i dagene d. 1. -6. juli 2014. Her mødes flere hundrede teaterinteresserede fra de nordiske lande, de baltiske lande samt resten af Europa til et brag af en kulturbegivenhed med forskellige forestillinger, workshops og diskussioner.

Din scene eller gruppe har nu mulighed for at søge om deltagelse i festivalen. DATS udpeger den forestilling, som skal repræsentere det danske amatørteater på festivalen, og ønsker du/I at deltage, skal vi have modtaget ansøgningen inden d. 1. december 2013.

Jeres forestilling skal enten have premiere inden d. 20. december eller alternativt være så langt i processen, at den kan dokumenteres udførligt i en video inden denne dato. Der gives svar på ansøgningerne senest d. 10. januar 2014, så den valgte gruppe får mulighed for at reservere festivalugen i god tid.

Ifølge NEATAs festivalregler gælder følgende vedr. deltagelse i festivalen:

- Op til 10 medlemmer af den udvalgte teatergruppe får dækket deres deltagelse i festivalen (inkl. kost, overnatning i 2-4 personers værelser , lokal transport fra Helsinki/Vantaa lufthavn og Helsinki havn, billetter til alle forestillinger, gratis adgang til workshops og diskussioner.)

- Transport til og fra Finland, forsikringer og andre udgifter er de deltagende grupper selv ansvarlige for. (Der kan dog søges støtte til at nedbringe transportudgifter via DATS).

- Forestillingerne må ikke være længere end 90 minutter. (Der kan søges om dækning af opførelsesafgifter hos DATS).

- Festivalen er en voksenteaterfestival, så deltagerne skal generelt være over 18 år med mindre enkelte roller i forestillingen kræver yngre skuespillere.

- Gruppen/scenen skal være medlem af DATS.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

1. Navn, adresse, tlf. nr., e-mail samt kontaktperson til gruppen
2. Stykkets titel og dramatikerens navn
3. Stykkets længde
4. Antal deltagere i alt (Altså inklusive teknikere ect.)
5. Hvilket sprog forestillingen spilles på.
6. Tid der bruges til opstilling.
7. Tid der bruges på nedtagning.
8. Type og størrelse på scene.
9. Tekniske ønsker.
10. Specielle ønsker.
11. Detaljeret beskrivelse af gruppen
12. Detaljeret beskrivelse af forestillingen.
13. 3-4 fotos fra forestillingen.
14. Program fra forestillingen.
15. Hvor og hvornår forestillingen spiller i Danmark inden 20. december 2013
16. Så vidt muligt vedlægges en dvd/video af forestillingen.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes, så det er DATS i hænde senest d. 1. december. Du kan sende det via mail til tina@dats.dk eller pr. brev til DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed, Jernbanegade 5, 6230 Rødekro.

Du finder ansøgningsskemaet her.

Læs mere om festivalen på www.neata2014.fi

DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst - Torpsgade 13 - Smidstrup - 7000 Fredericia - dats@dats.dk - Tlf. 74 65 11 03