Andre forsikringsmæssige ting man skal være opmærksom på som scene og gruppe

Det er vigtigt, at i tegner en indboforsikring i jeres forening.

Denne forsikring dækker:

– Brand
– Tyveri
– El-skader
– Hærværk
– Vejrskade
– Udstrømning

Hvis I har dyrt lys, lyd, sceneudstyr – er det vigtigt, at dette er forsvarligt låst inde i et rum, ellers dækker forsikringen ikke.

Sikkerheden på scenen
I henhold til AB (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse) 1101, vil vi fremhæve følgende:

Kapitel 2 - Indretning

§ 3. Hejseredskaber og spil skal med hensyn til konstruktion, udførelse, udrustning, sikkerhedsudstyr og stabilitet være således indrettet, at de under de forudsatte driftsforhold kan opstilles, anvendes, vedligeholdes og repareres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Stk. 2. Hejseredskaber og spil, der er bestemt til løft af personer, skal opfylde følgende særlige krav:

  1. Dimensioneringen skal ske ved anvendelse af en beregningsmæssig last, der er 50 % større end den forudsatte maksimale, statiske last, og
  2. Tove, kæder og mekaniske komponenter, som er udsat for slid, skal være dimensioneret til det dobbelte af den forudsatte maksimale last og skal være dubleret eller sikret med en automatisk og direkte virkende fang- eller bremseindretning.

Stk. 3. Stk. 2, nr. 2 gælder også for redskaber, hvor andre særlige sikkerhedshensyn gør sig gældende, fx ved scene-, dekorations- og belysningshejs. 

Vær her opmærksom på at det fremgår af Stk. 3. at bekendtgørelsen omfatter scene-, dekorations- og belysningshejs, altså dermed gældende for scener og teatre.

§ 22. Hejseredskaber og spil skal holdes i en sådan stand, at de er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige og skal herunder efterses og vedligeholdes efter leverandørens anvisninger. Mindst hver 12. måned skal der af leverandøren eller anden sagkyndig gennemføres et hovedeftersyn. 

DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst - Torpsgade 13 - Smidstrup - 7000 Fredericia - dats@dats.dk - Tlf. 74 65 11 03