Arbejdsskadeforsikring

Medlemmer af DATS har automatisk en TRYG arbejdsskadesforsikring, som dækker vores amatørscener og -grupper, samt personer der ansat i DATS-regi – lønnet eller ulønnet.

Man skal være opmærksom på følgende:

 • Scene eller gruppe skal registrere de medlemmer, de har i deres forening. Det kan være via et simpelt kontingent eller bare en registrering. Dette er vigtigt hvis DATS´ arbejdsskadesforsikring skal dække.
 • Forsikringen dækker ikke hjælpere, der ikke er medlem af den enkelte scene/gruppe – f.eks. forældre, søskende, m.fl.
 • Forsikringen dækker ikke publikum.

 

Forsikringen dækker personskader forårsaget af arbejdet. Betingelsen er, at skaden opstår pludseligt eller inden for fem dage efter en hændelse eller påvirkning.

Dækningen består af:

 • Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m.
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Godtgørelse for varige mén
 • Overgangsbeløb ved dødsfald
 • Erstatning for tab af forsørger
 • Godtgørelse til efterladte

Læs forsikringsbetingelserne her.

Det er Arbejdsskadeloven, som sætter rammerne for, hvornår en skade kan anerkendes som en arbejdsskade.

Det vil altid være den konkrete sag, som er afgørende, men arbejdsskadestyrelsen spørger normalt tilskadekomne og foreningen om følgende:

 • Hvilket arbejde blev der udført? (Er det arbejde, som ikke er en del af foreningens virke?)
 • Hvem havde interesse i, at arbejdet blev udført?  (Ligger der en instruktion med, og er instruktionen givet af foreningen)?
 • Var det sædvanligt for medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer at udføre det pågældende arbejde?  
 • Hvem skulle ellers have udført arbejdet? (Hvis vedkommende ikke havde udført arbejdet, så skulle foreningen havde tilkøbt ydelsen)

 

Eksempel på en afvist arbejdsskade i en forening:

 • Frank var medlem af en bokseklub og kom til skade, da han sammen med medlemmer af bestyrelsen skulle nedtage en boksering efter en kamp.
  Sagen blev afvist, da nedtagningen var en almindelig del af bokseklubbens aktiviteter.

Eksempel på godkendt arbejdsskade i en forening:

 • Rikke var bestyrelsesmedlem i en gymnastikforening og havde til opgave at holde opsyn og gøre rent i foreningens gymnastiksal. Arbejdet var ulønnet, og et andet bestyrelsesmedlem skulle udføre arbejdet, hvis Rikke ikke kunne.
  Rikke kom til skade under rengøring af gymnastiksalen. Sagen blev anerkendt, fordi arbejdet lå ud over de forpligtigelser, man normalt havde i foreningen.

DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst - Torpsgade 13 - Smidstrup - 7000 Fredericia - dats@dats.dk - Tlf. 74 65 11 03