Netværk, kredse og områder

Udover LandsDATS er der også lokale DATS aktører, som kan være nyttige for jeres scene eller gruppe at komme i kontakt med. Som medlem af DATS tilhører man automatisk enten en af DATS' 16 kredse eller områder.

Kredse
Hos den lokale DATS kreds kan I søge om støtte til opførelser, uddannelse, festivaler og meget mere. DATS kredsen har frivillige konsulenter, der kan yde gratis konsulentbistand på forskellige områder indenfor amatørteatret.

Områder
Som DATS medlem i et Område serviceres man direkte af LandsDATS. Områderne har ligesom Kredsene tilknyttet konsulenter der på frivillig basis yder gratis konsulentbistand på forskellige områder indenfor amatørteatret. Som medlem i et område kan man foruden DATS' andre puljer også søge Aktivitetspuljen.

Kommunale netværk
Et kommunalt Netværk eller amatørteaterrråd er en uformel sammenslutning af DATS medlemmer i en kommune, nogle steder er Netværkene dog kun for scenerne i kommunen. I kommunale Netværk og Amatørteaterråd diskuterer man fælles problemer, udveksler erfaringer, får set hinandens forestillinger og danner et forhandlingsforum i forhold til kommunes kulturudvalg.

Andre netværk
Udover kommunale netværk findes der også de såkaldte independent netværk. Independent eller vækstlags miljøet er kendetegnet ved at bestå af en masse mindre grupper, der opstår til særlige projekter og/eller forestillinger, og som opløses igen, når projektet/forestillingen er afviklet – for derefter at søge sammen igen i nye konstellationer. I København er miljøet centreret omkring prøvelokaleforeningen TeaterHUSET og netværket Bühne. I Århus er miljøet centreret omkring netværket Quonga. 

Læs mere under Kredse, områder og netværk samt Independent og vækstlag.

DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst - Torpsgade 13 - Smidstrup - 7000 Fredericia - dats@dats.dk - Tlf. 74 65 11 03