Aktivitetspuljen

Har du brug for økonomisk støtte til et spændende teaterprojekt, så kan aktivitetspuljen måske hjælpe dig på vej

Formål
Aktivitetspuljens formål er at fremme alle former for teateraktivitet blandt DATS´ medlemmer.
I ansøgningsskemaet (se nedenfor) kan man angive, at man ønsker at blive medlem.

Hvem kan søge?
Alle DATS´ gruppemedlemmer kan fra 1. januar 2017 søge aktivitetspuljen.
Personlige medlemmer kan dog søge om tilskud til Rejser, se nedenfor.
(OBS! Fra 1. januar 2017 skal alle rejsetilskud søges gennem Aktivitetspuljen.)

Hvad kan der søges til?
I princippet kan der søges til alle former for teateraktivitet.
Det kan være:
 - Projekter – for eksempel tilskud til teaterlejre, festivaler, netværksaktiviteter, konferencer og lignende.
 - Produktion – for eksempel tilskud til scenografi, kostumer, PR og honorarer til professionelle.
 - Teknik – tilskud til indkøb eller leje af diverse teknisk udstyr i forbindelse med en konkret aktivitet eller produktion.

Rejser
Tilskud til rejseudgifter i forbindelse med:
 - Inviteret deltagelse eller optræden på festivaler i Danmark.
 - Inviteret deltagelse eller optræden på officielle IATA eller NEATA festivaler i udlandet.
 - Inviteret deltagelse eller optræden på andre festivaler i udlandet formidlet af DATS.
 - Inviteret deltagelse eller optræden på andre festivaler i udlandet uden for DATS-regi.
 - Gæstespil.
 - Kurser og uddannelse.
 - Netværksaktiviteter.
 - Konferencer mm.  

I Aktivitetspuljen kan der kun søges fremadrettet. Der kan ikke søges til dækning af allerede afholdte udgifter.

Ansøgningsskema
Åbn ansøgningsskemaet her

Hvis I både vil ansøge Udviklings- og Aktivitetspuljen, kan I nøjes med at udfylde skemaet til Udviklingspuljen. Husk blot at krydse af, at I også søger Aktivitetspuljen og angiv beløbet.

Tilskuddets størrelse 
Max 5.000 kr.

 

Tidsfrister:

2018: 26. februar, 30. april, 25. juni, 27. august, 29. oktober, og 17. december

Behandlingstid
4 - 5 uger.

Retningslinjer:
Kun DATS´ medlemmer kan søge Aktivitetspuljen.
Modtager ansøgningen projekt- eller produktionsstøtte, skal det fremgå af PR materialet, incl. DATS´ logo.  Aktivitetspuljen skal altså søges senest 5 uger inden der er deadline for projektets plakat, program eller andet PR materiale.
Hvis der ikke er knyttet PR materiale til projektet, skal der søges senest 5 uger før projektet afholdes.

Kriterier for at kunne søge Aktivitetspuljen:
At den VÆSENTLIGE del af aktiviteten bliver realiseret af medvirkende, der ikke har den aktuelle aktivitet som professionel beskæftigelse (dvs. at de ikke modtager betaling for og ernærer sig ved aktiviteten).
De medvirkende kan repræsentere alle funktioner indenfor teater- og scenekunstområdet:
Skuespillere, performere, dansere. Dramatikere, instruktører, koreografer, scenografer. Teknikere, producenter, administratorer og organisatorer… 

DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst - Torpsgade 13 - Smidstrup - 7000 Fredericia - dats@dats.dk - Tlf. 74 65 11 03