Hvem kan søge?

For at søge puljerne i DATS, skal du være medlem af organisationen. Det koster ikke meget, og udgifterne er hurtigt hentet ind igen.

DATS' medlemsscener- og grupper kan søge alle DATS puljer. Landsforeninger og større netværk kan kun søge til projekter der vedr. landsforeningens eller netværkets aktiviteter og som er med til at udvikle disse på landsplan eller netværksplan.

Undergrupper af landsforeninger og større netværk skal være selvstændige scene/gruppe-medlemmer af DATS for at kunne søge til deres egne lokale aktiviteter.

Enkeltmedlemmer af DATS kan søge ”Rejsepuljen – udland” og ”Aktivitetspuljen” om tilskud til rejseudgifter i forbindelse med deltagelse i kurser og konferencer mv.

For at kunne søge tilskud ved DATS skal man opfylde definitionen på amatørteatret: "Amatørteatret i Danmark er defineret ved, at skuespillerne ikke modtager løn for deres indsats. Omvendt kan der sagtens medvirke lønnede dramatikere, instruktører, scenografer, musikere m.fl., alt sammen for at styrke den kunstneriske indsats på scenen".

Dog gælder der for Udviklingspuljen følgende kriterier:
At en VÆSENTLIG del af teaterforestillingen eller teateraktiviteten involverer og realiseres af medvirkende, der ikke har den aktuelle forestilling eller aktivitet som professionel beskæftigelse (dvs. at de ikke ernærer sig ved den).

Alle der opnår støtte fra DATS til forestillinger, festivaler og andre projekter skal, på plakater og programmer mv., oplyse at der er modtaget støtte fra DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed. Desuden skal der i programmer medtages en faktaboks om DATS.

 

DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst - Torpsgade 13 - Smidstrup - 7000 Fredericia - dats@dats.dk - Tlf. 74 65 11 03